Iaspis, εργαλεία για τη λήψη επιστημονικών και στρατηγικών αποφάσεων.

rely on solid information
Iaspis Pharmaceutical Business Intelligence Εργαλεία για τη λήψη επιστημονικών και στρατηγικών αποφάσεων.
Η IASPIS P.B.I. ΑΕ ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2006 με βάση στην Αθήνα και αντικείμενο την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών επιχειρηματικής ευφυΐας στο χώρο των φαρμάκων. Η ιδρυτική μας ομάδα συνδυάζει τρία βασικά χαρακτηριστικά:

1. Εκτεταμένη γνώση του φαρμάκου από το στάδιο της ετοιμασίας φακέλου μέχρι την παραγωγή και πώλησή του. Με εξειδικευμένες σπουδές και συσσωρευμένη παρουσία πολλών δεκαετιών σε θέσεις κλειδιά μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών, τα στελέχη μας γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αγοράς και μπορούν να αντιληφθούν και να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των πελατών μας.

2. Μακρόχρονη εμπειρία στην επεξεργασία δεδομένων της φαρμακευτικής αγοράς. Η Υπεύθυνη παραγωγής της εταιρείας μας έχει δεκαπενταετή εμπειρία σε πολυεθνική εταιρία ανάλυσης φαρμακευτικών αγορών και την παραγωγή φαρμακευτικών και ιατρικών στατιστικών μελετών για πάνω από 30 χώρες.

3. Η εταιρία μας διαθέτει στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής και της ανάπτυξης εφαρμογών. Έχουμε αναπτύξει και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε εργαλεία πληροφορικής που επιτρέπουν την γρήγορη και ασφαλή συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν το φάρμακο. Βάσεις δεδομένων, web-based εφαρμογές, εξειδικευμένα λογισμικά επεξεργασίας και παρουσίασης στοιχείων πωλήσεων και κατανάλωσης φαρμάκων, είναι κάποια παραδείγματα από τα λογισμικά εργαλεία που αναπτύξαμε.
Η αποστολή μας

Στόχος μας είναι στον φαρμακευτικό τομέα να γίνουμε ο απαραίτητος συνεργάτης των πελατών μας παρέχοντάς τους τα εργαλεία που βοηθούν  ουσιαστικά στη λήψη επιστημονικών και στρατηγικών αποφάσεων.Τι κάνουμε

  1. Επεξεργασία και διάθεση στοιχείων της φαρμακευτικής αγοράς

Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων σε φαρμακεία και στοιχεία κατανάλωσης φαρμάκων σε νοσοκομεία. Διαθέτουμε δικά μας λογισμικά εργαλεία επεξεργασίας και παρουσίασης των στοιχείων αλλά και πολύ σημαντική εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα. Έχουν ήδη δημιουργηθεί οι πρώτες πιλοτικές αναφορές και σύντομα θα διαθέσουμε στην αγορά τα πρώτα προϊόντα.

  2. Ad-hoc έργα

Η IASPIS P.B.I. μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα στην κατοχή των πελατών της, να τα εμπλουτίσει με καινούρια δεδομένα και να τα φέρει στην βέλτιστη μορφή, δημιουργώντας πολύτιμα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης μεμονωμένων έργων συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης στοιχείων της φαρμακευτικής αγοράς με προδιαγραφές που εξυπηρετούν τις εξειδικευμένες  ανάγκες του κάθε πελάτη.

  3. Drug Reference Index

Το Drug Reference Index (DRI) της IASPIS είναι ο πρώτος πλήρης Ελληνικός κατάλογος φαρμάκων για χρήση αποκλειστικά από επαγγελματίες στον ιατρικό και φαρμακευτικό κόσμο. Το DRI περιέχει τα φαρμακευτικά σκευάσματα που κυκλοφορούν στη χώρα μας, με συνταγογραφικές πληροφορίες, κατηγοριοποιημένα ανά θεραπευτικές ομάδες και με πλήθος ευρετηρίων και άλλων βοηθημάτων για τον αναγνώστη. Το DRI έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με ομάδα ιατρών όλων των ειδικοτήτων ώστε να εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες απαιτήσεις τους για πληροφόρηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. To Drug Reference Ιndex υπάρχει σε έντυπη (DRI 2009, DRI 2010, DRI 2012) και ηλεκτρονική μορφή (DRI online & DRIonline mobile).

  3.1 DRI 2012

Το έντυπο DRI είναι μια ετήσια έκδοση που έχει γίνει το καθημερινό βοήθημα για χιλιάδες ιατρούς και φαρμακοποιούς σε όλη την Ελλάδα. Οι εκδόσεις του 2009, 2010 και 2012 τυπώθηκαν σε πάνω από 21.000 αντίτυπα που διανεμήθηκαν σε ιατρούς και φαρμακοποιούς μέσω συνεργαζόμενων φαρμακευτικών εταιρειών. Ένας μεγάλος αριθμός αντιτύπων διανεμήθηκε σε ιατρικές σχολές και αγροτικά ιατρεία, δωρεάν από την IASPIS P.B.I.

  3.2 DRI online

Πρόκειται για μια διαδικτυακή συνδρομητική εφαρμογή με τελικούς χρήστες επαγγελματίες του χώρου της υγείας (κυρίως ιατρούς και φαρμακοποιούς).

Μέσω του DRIonline, ο χρήστης μπορεί να αναζητά πληροφορίες SPC (Summary Product Characteristics - Περιλήψεις χαρακτηριστικών προϊόντων) και τιμές για όλα τα προϊόντα και τις δραστικές ουσίες που κυκλοφορούν στη χώρα μας.

Οι πληροφορίες είναι αποθηκευμένες σε βάση δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να έχει πολλαπλούς τρόπους αναζήτησης με βάση: την εμπορική ονομασία, τη δραστική, την εταιρεία και τη θεραπευτική κατηγορία σε 1ο, 2ο ή 3ο επίπεδο.

Επί πλέον η δομή της βάσης δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα:
 • • Να εστιάσει ακριβώς στην πληροφορία που αναζητά από το SPC, π.χ. αντενδείξεις, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξει σε ολόκληρο το SPC.
 • • Να πληροφορηθεί την κατηγορία συνταγογράφησης π.χ. ΜΗΣΥΦΑ ή Φάρμακα Υψηλού κόστους.

Επίσης, το DRIonline δίνει τη δυνατότητα εξατομικευμένης άμεσης ειδοποίησης μέσω e-mail για αλλαγές σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες (ATC groups). Η επιλογή κατηγοριών γίνεται σε 1ο, 2ο ή 3ο επίπεδο ATC. Οι αλλαγές μπορεί να αφορούν καινούρια προϊόντα, αλλαγές SPC προϊόντων ή αλλαγές σε τιμές (ειδικό check box). Τα μηνύματα θα φέρουν links για απευθείας πρόσβαση στα καινούρια προϊόντα ή σε αυτά που υπέστησαν αλλαγές.

  3.3 DRIonline mobile Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή σχεδιασμένη ειδικά για κινητά τηλέφωνα και PDAs, με τελικούς χρήστες επαγγελματίες του χώρου της υγείας (κυρίως ιατρούς και φαρμακοποιούς).

Μέσω του DRIonline mobile ο χρήστης μπορεί να αναζητά πληροφορίες SPC (Summary product characteristics – Περιλήψεις χαρακτηριστικών προϊόντος) και τιμές για όλα τα προϊόντα και τις δραστικές ουσίες που κυκλοφορούν στη χώρα μας.

Οι πληροφορίες είναι αποθηκευμένες σε βάση δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να έχει πολλαπλούς τρόπους αναζήτησης με βάση: την εμπορική ονομασία, τη δραστική, την εταιρεία και τη θεραπευτική κατηγορία σε 1ο, 2ο ή 3ο επίπεδο.

Επί πλέον η δομή της βάσης δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα:
 • • Να εστιάσει ακριβώς στην πληροφορία που αναζητά από το SPC, π.χ. αντενδείξεις, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξει σε ολόκληρο το SPC.
 • • Να πληροφορηθεί την κατηγορία συνταγογράφησης π.χ. ΜΗΣΥΦΑ ή Φάρμακα Υψηλού κόστους.


4. Greek Pharma Price VS WHO ATC/DDD

Το GREEK PHARMA PRICE vs WHO ATC/DDD είναι μια βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε και συντηρείται από την IASPIS και περιέχει τιμές και πληροφορίες για όλα τα σκευάσματα του Ενιαίου Δελτίου Τιμών.

Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν τη βάση για:
 • • Την εκπόνηση φαρμακοτεχνικών μελετών
 • • Τον υπολογισμό του Κόστους Ημερήσιας Θεραπείας
 • • Τον υπολογισμό της τιμής αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία και φαρμακοτεχνική μορφή.

To GREEK PHARMA PRICE vs WHO ATC/DDD αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για φαρμακευτικές εταιρίες (τμήματα marketing και regulatory), νοσοκομεία και ταμεία.
Ενημέρωση της βάσης γίνεται με τις αλλαγές που προκύπτουν από:
 • • Την δημοσίευση κάθε νέου Δελτίου Τιμών
 • • Την δημοσίευση αλλαγής των ATC & DDD σύμφωνα με τον WHO
 • • Την δημοσίευση νέας Λίστας Φαρμάκων
Οι πελάτες μας (αλφαβητικά)

 • ABBOTT LABORATORIES
 • ASTELLAS PHARMA
 • ASTRAZENECA
 • CANA
 • ELPEN
 • LAVIPHARM
 • LEO PHARMACEUTICALS
 • METROPOLITAN HOSPITAL
 • MSD
 • NOVARTIS HELLAS
 • NOVO NORDISK HELLAS
 • PFIZER
 • PHARMASERVE LILLY
 • PHARMATHEN
 • ROCHE HELLAS
 • ROTTAPHARM HELLAS
 • SOLVAY PHARMA
 • UCB PHARMA

Συνεργαζόμενες εταιρείες* (αλφαβητικά)

ADELCO, ALCON LABORATORIES, ARRIANI PHARMACEUTICALS, ASTELLAS PHARMA, ASTRAZENECA, BAYER HELLAS, BOEHRINGER INGELHEIM, CANA, CHIESI HELLAS, DEMO, ELPEN PHARMACEUTICAL, FARAN, GAP, GENEPHARM, GENESIS PHARMA, GENZYME HELLAS, GILEAD SCIENCES HELLAS, GLAXOSMITHKLINE, HELP, INTENDIS, INTERMED, JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICAL, KITE HELLAS, LEO PHARMACEUTICALS, LUNDBECK HELLAS, MEDA PHARMACEUTICALS, MENARINI HELLAS, MERCK-SERONO, MERCK SHARP DOHME, MINERVA, NEXUS, NOVARTIS HELLAS, NOVO NORDISK HELLAS, ORGANON HELLAS, PFIZER HELLAS, PHARMA FABRE, PHARMATHEN, PNG GEROLYMATOS, RECORDATTI, ROCHE HELLAS, ROTTAPHARM HELLAS, SANOFI AVENTIS, SCHERING AG, SCHERING PLOUGH, SCHWARZ PHARMA, SERVIER HELLAS, SOLVAY PHARMA, SPECIFAR, UNI-PHARMA, VELTIPHARM, VERISFIELD, VIANEX, VILCO, WYETH HELLAS.


*Εταιρίες που συνεργάστηκαν αποστέλλοντας τα SPCs ή τα ΦΟΧ των προϊόντων που παράγουν και/ή αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα και κρατούν έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας μαζί μας.

Νικ. Καζαντζάκη 49, 145 64 - Κηφισιά

τηλ:  210 8137049

fax:  210 8137132


e-mail: info@iaspis-pbi.com


Πρόκειται για μια διαδικτυακή συνδρομητική εφαρμογή με τελικούς χρήστες επαγγελματίες του χώρου της υγείας (κυρίως ιατρούς και φαρμακοποιούς).

Μέσω του DRIonline, ο χρήστης μπορεί να αναζητά πληροφορίες SPC (Summary Product Characteristics - Περιλήψεις χαρακτηριστικών προϊόντων) και τιμές για όλα τα προϊόντα και τις δραστικές ουσίες που κυκλοφορούν στη χώρα μας.

Οι πληροφορίες είναι αποθηκευμένες σε βάση δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να έχει πολλαπλούς τρόπους αναζήτησης με βάση:

 •  • Την εμπορική ονομασία
 •  • Τη δραστική
 •  • Την εταιρεία
 •  • Τη θεραπευτική κατηγορία σε 1ο, 2ο ή 3ο επίπεδο

Επί πλέον η δομή της βάσης δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα:

 •  • Να εστιάσει ακριβώς στην πληροφορία που αναζητά από το SPC, π.χ. αντενδείξεις, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξει σε ολόκληρο το SPC.
 •  • Να πληροφορηθεί την κατηγορία συνταγογράφησης π.χ. ΜΗΣΥΦΑ ή Φάρμακα Υψηλού κόστους.

Επίσης, το DRIonline δίνει τη δυνατότητα εξατομικευμένης άμεσης ειδοποίησης μέσω e-mail για αλλαγές σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες (ATC groups). Η επιλογή κατηγοριών γίνεται σε 1ο, 2ο ή 3ο επίπεδο ATC.

Οι αλλαγές μπορεί να αφορούν καινούρια προϊόντα, αλλαγές SPC προϊόντων ή αλλαγές σε τιμές (ειδικό check box). Τα μηνύματα θα φέρουν links για απευθείας πρόσβαση στα καινούρια προϊόντα ή σε αυτά που υπέστησαν αλλαγές.

Το Drug Reference Index (DRI) της IASPIS είναι ο πρώτος πλήρης Ελληνικός κατάλογος φαρμάκων  για χρήση αποκλειστικά από επαγγελματίες στον ιατρικό και φαρμακευτικό κόσμο. Το DRI περιέχει τα φαρμακευτικά σκευάσματα που κυκλοφορούν στη χώρα μας, με συνταγογραφικές πληροφορίες, κατηγοριοποιημένα ανά θεραπευτικές ομάδες και με πλήθος ευρετηρίων και άλλων βοηθημάτων για τον αναγνώστη. Το DRI έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με ομάδα ιατρών όλων των ειδικοτήτων ώστε να εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες απαιτήσεις τους για πληροφόρηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το έντυπο DRI είναι μια ετήσια έκδοση που έχει γίνει το καθημερινό βοήθημα για χιλιάδες ιατρούς και φαρμακοποιούς σε όλη την Ελλάδα. Οι εκδόσεις του 2009, 2010 και 2012 τυπώθηκαν σε πάνω από 21.000 αντίτυπα που διανεμήθηκαν σε ιατρούς και φαρμακοποιούς μέσω συνεργαζόμενων φαρμακευτικών εταιρειών. Ένας μεγάλος αριθμός αντιτύπων διανεμήθηκε σε ιατρικές σχολές και αγροτικά ιατρεία, δωρεάν από την IASPIS P.B.I.